Polski Biznes

RS II Przedsiębiorstwo Usługowe - Wywóz Nieczystości

95-100 Zgierz ul. 3-go Maja 10

tel.: (42) 716-25-80, tel/fax biuro - (42) 716-25-80

fax: (42) 719-04-85
e-mail: biuro@rs2.pl


rok założenia firmy: 1993

PLEN
RS II Przedsiębiorstwo Usługowe - Wywóz Nieczystości

Przedsiębiorstwo Usługowe RS II zostało utworzone w 1993r. Jest Firmą prywatną funkcjonującą na podstwie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Posiada niezbędne zezwolenia na świadczenie usług wywozu odpadów oraz wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
Konkurencyjne ceny oraz terminowość pozwalają na stały wzrost ilości Zleceniodawców i osiąganie korzystnych wyników ekonomicznych. Dobra kondycja finansowa pozwala na ciągłe podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych. W konsekwencji Przedsiębiorstwo jest dobrze wyposażone w sprzęt techniczny i zatrudnia wykwalifikowany personel. Dzięki temu jest w stanie obsługiwać Klientów z miasta i gminy: Zgierz, Głowno, Parzęcze, Aleksandrów, Ozorków a także części Klientów z terenu Łodzi.
Kierownictwo Przedsiębiorstwa stara się ciągle wychodzić na przeciw nowym wyzwaniom i jest otwarte na wszelkie propozycje.

Oferując swoje usługi - zapraszamy do współpracy.

Ogłoszenie
"Zadanie pn. Selektywna zbiórka odpadów - zakup samochodu śmieciarki oraz pojemników na odpady komunalne zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".
Zgierz, dnia 14.11.2008 r.